دندان پزشکی در کرج | دندانپزشکی در کرج | دندان پزشکی زیبایی در کرج

پروتزهای متحرک

۱۶:۴۴:۳۴ - ۱۳۹۵/۰۹/۰۷
پروتز ثابت و متحرک دندان چیست؟
منظور از اصطلاح پروتز دندان، دندان مصنوعی یا تعویض دندان است. این پروتزها انواع مختلفی دارند، که به دو صورت پروتز ثابت دندان و پروتز متحرک دندان وجود دارند. پروتزهای ثابت شامل روکش و پل هایی هستند که به دهان متصل می شوند. پروتزهای ثابت به دو صورت کلی و جزئی می باشند. پروتز متحرک هم که همان دندان مصنوعی می باشد.

پروتز متحرک یا دندان مصنوعی: این راهکار یکی از انواع پروتز دندان است که وقتی مورد استفاده قرار می گیرند که دندان های ردیف بالایی یا پایینی باید کشیده شده باشد. دندان های مصنوعی عموما برای دندان های ردیف بالا یا پایین یا هر دو موجود هستند. این پروتز ها قابل تعویض هستند و بیمار باید هر روز آنها را تمیز کند. فرآیند قرار دادن دندان مصنوعی شباهت زیادی با فرآیند قرار دادن صفحه های دندانی دارد. در دندان پزشکی در کرج از بایت بیمار قالبی گرفت می شود و دندان مصنوعی براساس آن ساخته می شوند. سپس، دندان پزشک پروتز دندانی جدید را در محل مورد نظر قرار می دهد و آموزش های لازم را در مورد نحوه تمیزسازی و مراقبت از دندان ها به بیمار می دهد. دندان‌های مصنوعی می‌توانند از نظر نوع متفاوت باشند. تفاوت در هزینه دندان مصنوعی می‌تواند با زمان مورد نیاز برای ساخت دندان، مواد مورد استفاده برای ساخت، و تجربه دندان‌پزشک ارتباط داشته باشد.